Zdobywca nagrody "Gazele Biznesu 20128"
Zdobywca nagrody "Gazele Biznesu 2012"

SPÓŁDZIELNIA RODŁO

W 1967 roku grupa członków Cechu Rzemiosł Różnych postanowiła powołać do życia Spółdzielnie Rzemieślniczą. Na terenie miasta w tym czasie działały 163 zakłady rzemieślnicze.

25 lipca 1967r Sąd Powiatowy w Elblągu wydał postanowienie o wpisie do rejestru sadowego pod nazwą Rzemieślniczej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu "Wielobranżowa" w Kwidzynie.

Na początku Spółdzielnia pracowała w różnych warunkach lokalowych.

W 1976r Spółdzielnia wspólnie z Cechem zakupiła budynek. I tak powstał "DOM RZEMIOSŁA".

W tym okresie Spółdzielnia rozwijała się intensywnie. Nie było problemu ze zbyciem były problemy z zakupem materiałów. To zmusiło nas do zmiany nazwy na Spółdzielnię Produkcyjno-Usługową "RODŁO" w Kwidzynie i pod ta nazwą istniejemy do dnia dzisiejszego.

W 1995 roku Spółdzielnia zakupiła obiekt po byłej jednostce wojskowej z przeznaczeniem na hurtownie materiałów budowlanych.

W 2003r poprzez rozbudowę hurtowni przeniesiono siedzibę Spółdzielni na ulicę 11-go Listopada 26.

Zawsze staraliśmy się tak gospodarować, aby wyniki pracy wpływały korzystnie na rozwój Spółdzielni.

W latach 90 nastąpił spadek wzrostu i rozwoju Spółdzielni. Były to trudne czasy dla Spółdzielni. Zmniejszyła się liczba członków, co spowodowało zmniejszenie zatrudnienia. Ale dzięki rozsądnej polityce działaczy, ofiarności pracowników przetrwaliśmy ten okres i zaistnieliśmy na naszym rynku.

Nasi członkowie to znaczący budowlańcy naszego regionu i nie tylko.

W obecnym czasie Spółdzielnia zrzesza 19 zakładów rzemieślniczych w różnych branżach budowlanych, a także producentów. Uczestniczymy w życiu społecznym i politycznym naszego miasta.

Naszą pozytywną działalność za całokształt wyników ekonomicznych docenił dziennik Puls Biznesu i w 2005,2007,2008 przyznał nam Gazelę Biznesu.

Spółdzielnia 2007 roku została wyróżniona przez Pomorską Izbę Rzemieślniczą Małych i Średnich przedsiębiorstw w Gdańsku.

W 2008 roku Spółdzielnia otrzymała z rąk przewodniczącego Rady Miasta statuetkę "Firma Roku 2008" za całokształt pracy na rzecz miasta Kwidzyna.

Obecnie Spółdzielnia zatrudnia 12 pracowników oraz szkoli uczniów w zawodzie sprzedawca.