Zdobywca nagrody "Gazele Biznesu 20128"
Zdobywca nagrody "Gazele Biznesu 2012"

O NAS

Spółdzielnia RODŁO powstała 25 lipca 1967 roku.

Obecnie spółdzielnia ma swoją siedzibę w Kwidzynie przy ulicy 11 Listopada 26, gdzie mieści się również hurtownia i magazyn.

Zarząd Spółdzielni ma następujący skład:

  • Prezes Zarządu – Mieczysław Kulesz
  • Zastępca Prezesa Zarządu – Lidia Piotrowska
  • Zastępca Prezesa Zarządu - Andrzej Pomierski
  • Zastępca Prezesa Zarządu, Dyrektor Spółdzielni- Grzegorz Piotrowski


Spółdzielnia RODŁO działa w myśl statutu zatwierdzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS.

Numer KRS: 0000154867


SPÓŁDZIELNIA

Spółdzielnia Produkcyjno - Usługowa "Rodło" Kwidzyn

Na lokalnym rynku jesteśmy widoczną i konkurencyjną firmą dzięki umiejętności dostosowywania się do zmieniającej się sytuacji gospodarczej oraz ciągłemu poszukiwaniu nowych rozwiązań w swojej działalności.

Obecne sukcesy i osiągnięcia zobowiązują Spółdzielnię RODŁO do stawiania sobie jeszcze ambitniejszych celów, albowiem w obliczu obecnej konkurencji na rynku stagnacja oznaczałaby regres...