Zdobywca nagrody "Gazele Biznesu 20128"
Zdobywca nagrody "Gazele Biznesu 2012"

FIRMA Z TRADYCJĄ

Spółdzielnia Produkcyjno - Usługowa "Rodło" Kwidzyn
Spółdzielnia RODŁO powstała w roku 1967 i do dziś istnieje na lokalnym rynku. Dzięki umiejętności dostosowywania się do zmiennej sytuacji gospodarczej i ciągłemu poszukiwaniu nowych rozwiązań w swojej działalności, firma ciągle się rozwija i zdobywa liczne sukcesy. Spółdzielnia RODŁO została uznana przez "Puls Biznesu" za firmę dynamicznie rozwijającą się i uhonorowana Gazelą Biznesu. Obecnie firma ma swoją siedzibę w Kwidzynie przy ulicy 11 Listopada 26, gdzie mieści się również jej hurtownia i magazyn. Jednak sukcesy i osiągnięcia zobowiązują Spółdzielnię RODŁO do stawiania sobie jeszcze ambitniejszych celów, albowiem w obliczu obecnej konkurencji na rynku stagnacja oznaczałaby regres.

HISTORIA SPÓŁDZIELNI RODŁO

W 1967 roku grupa członków Cechu Rzemiosł Różnych postanowiła powołać do życia Spółdzielnie Rzemieślniczą. Na terenie miasta w tym czasie działały 163 zakłady rzemieślnicze. Na początku Spółdzielnia pracowała w różnych warunkach lokalowych. W 1976 roku Spółdzielnia wspólnie z Cechem zakupiła budynek. I tak powstał "DOM RZEMIOSŁA". W tym okresie Spółdzielnia rozwijała się intensywnie. Nie było problemu ze zbyciem, był natomiast dylemat z zakupem materiałów. To zmusiło firmę do zmiany nazwy na Spółdzielnię Produkcyjno-Usługową "RODŁO", pod którą istnieje do dnia dzisiejszego. Kolejnym krokiem był zakup obiektu po byłej jednostce wojskowej z przeznaczeniem na hurtownie materiałów budowlanych. W 2003 roku poprzez rozbudowę magazynu przeniesiono siedzibę Spółdzielni na ulicę 11-go Listopada 26. Zawsze załoga Spółdzielni RODŁO starała się tak gospodarować, aby wyniki pracy wpływały korzystnie na rozwój firmy. W latach 90 nastąpił spadek wzrostu i rozwoju Spółdzielni. Były to trudne czasy dla Spółdzielni. Zmniejszyła się liczba członków, co spowodowało zmniejszenie zatrudnienia. Ale dzięki rozsądnej polityce działaczy, ofiarności pracowników, firma przetrwała ten okres i zaistniała na lokalnym rynku. Członkowie Spółdzielni to znaczący budowlańcy naszego regionu i nie tylko. W obecnym czasie Spółdzielnia zrzesza 19 zakładów rzemieślniczych w różnych branżach budowlanych, a także producentów. Uczestniczy w życiu społecznym i politycznym Kwidzyna. Obecnie Spółdzielnia zatrudnia 15 pracowników oraz szkoli uczniów w zawodzie sprzedawca.

Obecne sukcesy i osiągnięcia zobowiązują Spółdzielnię RODŁO do stawiania sobie jeszcze ambitniejszych celów, albowiem w obliczu obecnej konkurencji na rynku stagnacja oznaczałaby regres...


RYS HISTORYCZNY ...